martes, 11 de octubre de 2011

Concert "En clau de do's" | Concierto "En clave de do's"

Roser Ferrer-Morató, soprano i Jordi Ribell I Serradell, clavecinista, s’ajunten per fer d’aquest concert un joc musical des de l’època barroca fins a Mozart, finalitzant amb les músiques espanyoles que sorprendran per la riquesa que els dóna aquest caire distint del clavicèmbal i uns arranjaments creats per aquesta ocasió. Es donarà especial importància a les cançons de García Lorca tot commemorant el 75è aniversari de la seva mort.


Roser Ferrer-Morató, soprano, y Jordi Ribell i Serradell, clavecinista, se unen en este concierto ofreciendo un juego musical que va desde la época barroca hasta Mozart, pasando por la música española que les sorprenderá por la riqueza que aporta el clavicémbalo, con unos arreglos creados para la ocasión. Los intérpretes finalizarán su interpretación con unas canciones de García Lorca para conmemorar el 75 aniversario de su muerte.